Få bättre driftsäkerhet och ökad lönsamhet genom

kompetensutveckling hos Erinova Training Center.

RELCON Reliability Consulting AB

Öka tillgängligheten och få en bättre totalekonomi med befintliga resurser. Genom våra produkter, kompetens och långa erfarenhet av riskbaserat underhåll kan vi ge Dig och dina medarbetare de bästa förutsättningarna för ett värdedrivet underhåll i världsklass. Kontakta oss och höj din kapacitet idag – YOU GOT MORE.

DIN VÄG TILL DRIFTSÄKERHET - VÄRDEDRIVANDE UNDERHÅLL I VÄRLSDKLASS - ÖKA LÖNSAMHETEN MED RISKBASERAT UNDERHÅLL

RELCON erbjuder tjänster, utbildningar och
produkter för driftsäkerhet i världsklass

Både myndigheter och anläggningsägare ställer krav på hög tillgänglighet och säkerhet. Har ni ett underhållsprogram som lever upp till dessa krav? Vi erbjuder ett riskbaserat arbetssätt som tar er från reaktivt till proaktivt underhåll. Behöver ni höja kompetensen i organisationen för att få alla delaktiga i driftsäkerhetsarbetet? Drar ni nytta av den senaste tekniken inom tillståndsbaserat underhåll? Vi hjälper er.

RBUS - Höj lönsamheten i din produktion

Den fabrik som prioriterar och optimerar sitt förebyggande underhåll
skapar också bättre förutsättningar för en lönsam produktion. RBUS är ett
onlineverktyg och en arbetsmetodik som hjälper dig att undvika oönskade
händelser som till exempel produktionsavbrott, höga reparationskostnader
eller i sämsta fall skada på personal.

VAR FINNS VI

Baserade i Göteborg, verksamma i hela landet

På vårt huvudkontor & Training Centre på Hisingen huserar RELCON på Ångpannegatan 6 tillsammans med Protoma, MLT och Runtime. Välkommen in på en kaffe och prata underhåll med oss!