FELELIMINERING

GRUNDORSAKSANALYS MÅSTE BLI VERKSAMHETENS SJÄLVKLARA FÖRBÄTTRINGSVERKTYG

Har ni en bra grund på ert förebyggande underhåll och utför det enligt plan så gäller det att nu börja förbättra och lära sig av de avvikelser som uppstår. Detta förbättringsarbete måste bedrivas på grundorsaks- och systemnivå för att ge verkliga resultat. Sluta lägg resurser på symptom och se till att eliminera problemen en gång för alla genom att identifiera och åtgärda de verkliga grundorsakerna.


Utan djup kompetens i faktabaserat förbättringsarbete så tenderar vi till att arbeta med och lösa symptom. Detta genererar i sig slöseri då vi lägger resurser på åtgärder som inte ger resultat. RELCON utbildar er organisation i riktigt förbättringsarbete och hur ni effektivt leder och genomför en grundorsaksanalys.

Den vanligaste utmaningen är att den dagliga virvelvinden äter upp den tid som borde lagts på systematiskt förbättringsarbete. Analyser startas godtyckligt och endast vid stora uppenbara problem, mindre återkommande fel går under radarn. RELCON tar tillsammans med kunden fram ett arbetssätt med tydliga triggers för när grundorsaksanalys ska startas och ett arbetssätt för hur dessa följs upp, dokumenteras och avslutas.


Operatörer och tekniker sitter på ovärderlig kunskap om både problem och lösningar. Genom att involvera dessa tidigt i processen t.ex. genom en felrapportering i underhållssystemet så kan majoriteten av alla problem hanteras. RELCON hjälper er att involvera era tekniker i förbättringsarbetet och ge dem rätt verktyg och förutsättningar. Tyvärr är det vanligt att bra förbättringsåtgärder som identifierats inte genomförs. De glöms bort eller prioriteras ned av någon som inte tycker det är viktigt. RELCON hjälper er att skapa ett enkelt system för uppföljning och prioritering av era förbättringar.


När tempot ökar och organisationer slimmas blir det ännu viktigare att arbeta med rätt saker och med ett lärande på grundorsaksnivå. Vi hjälper er med kompetens, beslutsstöd och system för att ni ska bli experter på att förvandla era avvikelser till förbättringar som ger resultat.

Vi levererar:

  • Beslutsstöd kopplat till era mål om när grundorsaksanalys ska startas

  • Robust arbetssätt för prioritering, uppföljning och lärande

  • Utbildning till tekniker och specialister i effektivt genomförande


Vi har lång erfarenhet av att själva leda grundorsaksanalyser. Står ni med ett specifikt problem så hjälper vi er gärna!