RISKBASERAT UNDERHÅLL

RBUS - RISKBASERAD UNDERHÅLLSSTYRNING SOM UNDERHÅLLSSTRATEGI

Den fabrik som prioriterar sitt förebyggande underhåll skapar också bättre förutsättningar för en lönsam produktion. RBUS är en metodik som hjälper dig att undvika oönskade händelser som till exempel produktionsavbrott, högre reparationskostnader eller i sämsta fall skada på personal. RBUS ersätter inte ert underhållssystem, utan är analysen du gör för att veta vilken utrustning som är viktig och vilket förebyggande underhåll som skall finnas i underhållssystemet.

VAD GÖR RBUS:

  • Kritikalitetsklassar funktioner i anläggningen

  • Skapar värdedrivande underhållsplaner

  • Reducerar risken för störning och haverier

  • Skapar veckolistor för t.ex operatörsunderhåll

VAD GER RBUS:

  • Hög tillgänglighet

  • Hög säkerhet

  • Färre akutinsatser

  • Bättre totalekonomi

HUR KAN JAG PROVA PÅ RBUS?

Gå in på rbus.se och ta hem en demoversion av RBUS som du kan provköra
eller beställ en RBUS Workshop där vi visar den fulla potentialen med RBUS på en begränsad del av er anläggning.

Ta första steget mot en högre driftssäkerhet redan idag.