Våra tjänster

FÖRBÄTTRINGSLEDNING

Våga utmana nuläget, ta ställning och ta sikte mot ett bättre framtida läge! Att bryta invanda arbetssätt och en reaktiv kultur kräver mod och djup kompetens. Skapa en kultur av ständig förbättring och utveckling inom organisationen, vilket är avgörande för att hålla sig konkurrenskraftig och nå långsiktiga mål.

RISKBASERAD UNDERHÅLLSSTYRNING

Grundtanken med ett riskbaserat underhåll är att den underhållsrelaterade riskbilden för anläggningens olika utrustningar används som styrmedel för att fördela och dimensionera underhållsinsatserna. En faktastyrd prioritering av underhåll är en förutsättning för ett lyckat resultat. I annat fall blir det bara en gissning och det är ren tur om man gör rätt saker.

DAGLIG VERKSAMHET

Många gånger fokuserar man för mycket på arbetsprocesser och IT-system att man glömmer av den basala dagliga styrning som direkt påverkar både tillgänglighet, kvalitet och anläggningsutnyttjande. Det kan till exempel handla om det dagliga mötet mellan produktion och underhåll, beredning/planering av underhåll och att personalen har rätt förutsättningar för att utföra jobben med kvalité.

FELELIMINERING

Grundorsaksanalys är en metod för att identifiera och ta bort orsaker till fel och problem. En av de stora fördelarna med att göra en grundorsaksanalys är att det hjälper till att få en djupare förståelse för problemet och dess orsaker och verkan. Genom att identifiera och eliminera orsakerna till problemet kan man säkerställa att den oönskade händelsen inte inträffar igen.