RELCON Reliability Consulting AB

RELCON Reliability Consulting AB är en del av Erinova Group. Tillsammans med MLT Maskin & Laserteknik AB, PROTOMA AB,
RUNTIME Engineering AB och pureSignal är vi en komplett leverantör av produkter, tjänster och utbildning inom driftsäkerhet och underhåll.

PETER HALLENGREN

Efter 30 års arbete med Drift & Underhåll är jag fortfarande lika nyfiken och intresserad av driftsäkerhetsfrågor. Har som anställd och konsult de senaste 20 åren implementerat många arbetsprocesser inom industrin som bidragit till ett effektivare underhåll, högre tillgänglighet och en säkrare anläggning . Med ett förflutet från både drift- och underhållsorganisationen förstår jag hur vi tillsammans kan nå upp till gemensamma mål med en störningsfri produktion. 

Sjöingenjör
Specialist Riskbaserat Underhåll

förnamn.efternamn@rel-con.se
0730 58 97 15

 

VI ÄR EN DEL AV RELCON

Här hittar du kontaktuppgifter till övriga i teamet kring Relcon. 

CHRISTOFFER ERIKSSON

Ägare och grundare
namn.efternamn@erinovagroup.se 
+46 (0) 709 10 85 05

CAMILLA SPETZ

Ekonomiansvarig
namn.efternamn@protoma.se 
+46 (0) 31 742 75 23

EMMA BERGGREN

Marknad- och utbildningsansvarig
namn.efternamn@erinovagroup.se 
+46 (0) 730 94 61 20